Dr Adam Ploszka

Dr Adam Ploszka – adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW

Dr Adam Ploszka urodził się 17 czerwca 1989 r. w Raciborzu. W 2013 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując najlepszą średnią na roku. Ukończył także studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł licencjata oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez WPiA UW we współpracy z Wydziałem Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda. Odbył także indywidualne studia nad prawami człowieka prowadzone w ramach stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibille pod opieką prof. Mirosława Wyrzykowskiego i dra Adama Bodnara. W grudniu 2019 r. ukończył aplikację adwokacką prowadzoną w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W 2017 r. Adam Ploszka przed Radą Naukową Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej” uzyskując, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk prawnych. Praca ta została nagrodzona I nagrodą w LIII konkursie “Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych, a następnie (po nieznacznych modyfikacjach) opublikowana jako monografia naukowa przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Zawodowo dr Adam Ploszka był związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka gdzie pracował jako prawnik w latach 2012-2017.   Obecnie jest związany z kancelarią prawną Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Dodatkowo, w 2015 r. został członkiem Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest także  członkiem stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy oraz zasiada w Radzie Programowej Archiwum im. prof. Wiktora Osiatyńskiego.

Od listopada 2017 r. zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. W ramach pracy naukowej kierował projektem badawczym pt. “Skrajne ubóstwo jednostki jako kategoria konstytucyjna“, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Kontakt: a.ploszka[@]wpia.uw.edu.pl

Strona internetowa z artykułami naukowymi dostępnymi online: https://uw.academia.edu/AdamPloszka

lista publikacji

Wybrane publikacje w języku angielskim:

1. A Homeless Bill of Rights as a New Instrument to Protect the Rights of Homeless Persons, European Constitutional Law Review, Volume 16 , Issue 4 , December 2020 , pp. 601 – 624

2. Shrinking Space for Civil Society: A Case Study of Poland , European Public Law 26, no. 4 (2020), s. 941–960.

3. The Right to Subsistence Minimum and Its Role in the Protection of People Living in Extreme Poverty – the Polish Experience, Comparative Law Review, Vol 24 (2018), s. 225-248.