Olimpiada

Zakład Praw Człowieka, wspólnie z Kołem Naukowym Studenckie Forum Praw Człowieka oraz samorządem studentów WPiA UW, organizuje corocznie olimpiadę z przedmiotu “Prawa człowieka i obywatela” (listopad/grudzień). Udział w olimpiadzie stanowi szansę na uzyskanie m.in. oceny celującej z egzaminu, bez konieczności jego zdawania, a także na odbycie praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz na zamieszczenie publikacji w “Monitorze Fundacji Edukacji Parlamentarnej”.

Zachęcamy Państwa do udziału w olimpiadzie. Regulamin olimpiady odnajdą Państwo tutaj.