Gdy ciężka ręka krzyż zawiesza, gdy ciężka ręka krzyż zdejmuje 13 czerwca 2011 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego
Poznańskie Centrum Praw Człowieka Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na seminarium

pt.

Gdy ciężka ręka krzyż zawiesza, gdy ciężka ręka krzyż zdejmuje
Wyroki Izby oraz Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
sprawie Lautsi przeciwko Włochom oraz ich konsekwencje dla systemu Konwencji
oraz polskiego porządku konstytucyjnego

Seminarium odbędzie się w dniu 13 czerwca 2011 r. (poniedziałek), w sali A2,
Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, Warszawa, w godz. 16.00 – 19.30.

Program seminarium:

16.00 – 17.30   PANEL 1 – Lautsi przeciwko Włochom, koncepcja marginesu oceny
a system Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Moderator: prof. Mirosław Wyrzykowski, Kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA
UW
Uczestnicy panelu:
-       prof. Wojciech Sadurski, University of Sydney
-       prof. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN
-       dr Michał Kowalski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego
-       dr Ireneusz Kamiński, Instytut Nauk Prawnych PAN, ekspert Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka

17.30 – 18.00   Przerwa kawowa

18.00 – 19.30   PANEL 2 – Lautsi przeciwko Włochom a zasada bezstronności
światopoglądowej władz publicznych

Moderator: prof. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych PAN
Uczestnicy panelu:
-       Halina Bortnowska, Przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
-       ks. prof. Krzysztof Warchałowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
-       dr Wojciech Brzozowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego

Comments are closed.