Rozumność rozumowań prawniczych (2008)

Konferencja pt. “Rozumność rozumowań prawniczych”, która odbyła się dn. 21 stycznia 2008 r.

Prof. Wojciech Sadurski

Na konferencji w charakterze panelistów wystąpili: prof. Zdzisław Brodecki (UG) oraz dr Tomasz Koncewicz (UG), prof. Wojciech Sadurski (EUI, Florencja), prof. Grażyna Skąpska (UJ), dr Wiesław Staśkiewicz (UW), prof. Tomasz Stawecki (UW), prof. Włodzimierz Wróbel (UJ).

Zaproszenie

Materiały przedstawione na konferencji zostały zebrane w tomie “Rozumność rozumowań prawniczych“, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 2008.