mgr Adam Ploszka

Adam Ploszka – doktorant w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a także Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez WPiA UW we współpracy z Wydziałem Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Od 2012 r. prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a od 2015 r. członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kierownik projektu badawczego “Skrajne ubóstwo jednostki jako kategoria konstytucyjna“, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Kontakt: a.ploszka@wpia.uw.edu.pl

Strona internetowa z artykułami naukowymi dostępnymi online: https://uw.academia.edu/AdamPloszka

lista publikacji

Comments are closed.