Dr Adam Ploszka

Dr Adam Ploszka urodził się 17 czerwca 1989 r. w Raciborzu. W 2013 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując najlepszą średnią na roku. W tym samym roku ukończył roczny kurs prawa amerykańskiego w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez WPiA UW we współpracy z Wydziałem Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda. Rok wcześniej ukończył studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł licencjata. W roku 2015 r. ukończył indywidualne studia nad prawami człowieka prowadzone w ramach stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibille pod opieką prof. Mirosława Wyrzykowskiego i dra Adama Bodnara. W 2017 r. przed Radą Naukową Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej” uzyskując, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Kierownik projektu badawczego “Skrajne ubóstwo jednostki jako kategoria konstytucyjna“, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Zawodowo od 2012 r. związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W 2015 r. został członkiem Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt: a.ploszka@wpia.uw.edu.pl

Strona internetowa z artykułami naukowymi dostępnymi online: https://uw.academia.edu/AdamPloszka

lista publikacji

Comments are closed.