Pracownicy

Pracownicy Zakładu Praw Człowieka WPiA UW.

Dr hab. Marcin Wiącek – kierownik Zakładu

Dr Adam Bodnar

Dr Adam Ploszka

Dr Michał Szwast

_______________________________________________

*University Teaching Administration System webpage

Comments are closed.