Pracownicy

Prof. M. Wyrzykowski, Dean E. Łojko, Prof. M. Płatek at a conference break

Pracownicy Zakładu Praw Człowieka WPiA UW.

Prof. Mirosław Wyrzykowski
Dr. Adam Bodnar

Do grona pracowników Zakładu Praw Człowieka WPiA UW należeli:

dr Krzysztof Śmiszek

mgr Piotr Korzec

_______________________________________________

*University Teaching Administration System webpage

Comments are closed.