mgr Barbara Grabowska

Barbara Grabowska – doktorantka w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW; magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, L.LM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie; od lipca 2010 r. do czerwca 2011 koordynator Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; aktualnie koordynator programu “Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości” HFPC.

Kontakt: barbaragrabowska@hfhrpol.waw.pl

Comments are closed.