Dr Krzysztof Śmiszek

Dr Krzysztof Śmiszek – ur. 25 sierpnia 1979 r. w Stalowej Woli. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003) oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego (2006). W latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie zajmował się analizą i praktycznym stosowaniem ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. W latach 2005-2008 pracował w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2008 – 2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET – Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. Od stycznia 2011 r. zatrudniony w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  W 2016 r. obronił w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW doktorat pt. „Europejski standard równości a prawo polskie. Aspekt materialny i instytucjonalny”. Trener praw człowieka RadyEuropy w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals). Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji.

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Redaktor portalu www.prawaczlowieka.edu.pl

Comments are closed.