Welcome

Witamy na stronie Zakładu Praw Człowieka WPiA UW.

Zakład Praw Człowieka WPiA UW utworzono w 2003 r. w ramach Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego powołaniem jest prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych z zakresu praw człowieka i ich wpływu na porządek prawny oraz krzewienie kultury praw człowieka.

*****

Najważniejsze aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami publikowanymi przez ISIAP – Instytut Studiów i Analiz Prawnych.
Odnajdą tam Państwo omówienia najważniejszych orzeczeń TSUE i ETPCz.
Zachęcamy również do współpracy z ISiAP.

Posted in Uncategorized | Comments Off